Archives for October2012

Vysoká škola báňská – TU Ostrava

Umožnění natáčení na střeše VŠB – TUO.

Italská restaurace PELLEGRINO

Děkujeme za bezplatné propůjčení prostor restaurace pro natáčení.